ELEKTRO-INSTALATORSTWO

  • Uprawnienia:
  • Elektro-instalatorstwo
  • Instalacje elektryczne wg projektów w budynkach
  • Oświetlenie uliczne
  • Instalacje odgromowe
  • Pomiary kontrolne
  • Schematy i dokumentacja powykonawcza